L      ke is b       ke !

Ook met de feestdagen

is er van alles te beleven bij Confetty Entertainment

Maar......!

maak bijtijds een afspraak, anders zijn alle mooie

dagen en tijden bezet !!!

Bel  0316 - 529793 of 06 203 997 54